Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Rekrutacja 2020/2021
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Zapraszamy na przegląd taneczny w klasach 1-3 - regulamin PDF Drukuj Email
Wpisał: K.Stobnicki   
30.01.2020.
  pivot_dancer.gif
EW
Zapraszamy na przegląd taneczny
w klasach 1-3 - regulamin

2020
>>> więcej <<<


Regulamin
Gminnego Przeglądu Tanecznego klas 1-3
>>> wersja do pobrania <<<


I. ORGANIZATOR:

1. Organizatorem Gminnego Przeglądu Tanecznego klas 1-3 jest Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wr.
2. Adres organizatora:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Akacjowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Tel. 713112793

3. Koordynatorzy przeglądu: Katarzyna Rink, Agnieszka Przybylska
e- mail: agnieszka_przybylska1@op.pl
tel. 793-009-124

II. CELE KONKURSU:
-  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych,
-  kształcenie umiejętności tańca w zespole,
-  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
-  integracja środowiska lokalnego.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Przegląd odbędzie się 17.03.2020r. w godz. 11:00-12:30 na parterze bloku B Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wr.
2. Zadanie taneczne polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez zespoły szkolne tańca o łącznym czasie nieprzekraczającym 6 minut.
4. Warunki techniczne: organizator udostępnia nagłośnienie, w tym sprzęt do odtwarzania.
5. Opiekunowie poszczególnych zespołów biorących udział w konkursie, zobowiązani są do dostarczenia tydzień przed przeglądem (do 10 marca 2020r.) utworów muzycznych, do których będzie wykonywany taniec.

IV. UCZESTNICY:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci z klas 1-3, uczęszczające do szkół podstawowych na terenie gminy Kobierzyce.
2. Każda szkoła zgłasza jeden zespół taneczny, który będzie reprezentował daną placówkę oświatową i weźmie udział w przeglądzie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zespoły szkolne biorące udział w przeglądzie przesyłają zgłoszenie do 28 lutego 2020r. drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@sisco.pl 
2. Obowiązkiem opiekuna zespołu biorącego udział w przeglądzie, jest zadbanie o zgody rodziców na udział dzieci w przeglądzie oraz na publikowanie wizerunku dzieci do potrzeb promocyjnych szkoły i gminy.
VI. KRYTERIA OCENY:
1.    Opracowanie układu choreograficznego.
2.    Interpretacja i dobór środków wyrazu artystycznego.
3.    Technika wykonania.
4.    Dobór repertuaru uwzględniający wiek i możliwości taneczne uczestników.
5.    Ogólny wyraz estetyczno-artystyczny.

VII. WARUNKI PREZENTACJI:
1.    W przeglądzie biorą udział zespoły liczące od 15-25 osób.
2.    Zespoły powinny zaprezentować układ taneczny z podkładem muzycznym.
3.    Wykonawcom towarzyszyć będzie muzyka dostarczona wcześniej organizatorowi.

VIII. NAGRODY:
1. Wszystkie grupy taneczne otrzymają dyplomy.
2. Grupy, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają nagrody.

IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przebieg i organizację przeglądu.
2. Dzieci uczestniczące w przeglądzie pozostają pod opieką nauczycieli z własnej placówki.
3. Dowóz dzieci we własnym zakresie.
4. Regulamin przeglądu, załącznik wraz z oświadczeniem oraz pamiątkowe zdjęcia z konkursu umieszczone będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach www.szkola.sisco.pl.
5. Opiekunów prosi się o właściwy dobór repertuaru tanecznego i muzycznego, ciekawe opracowanie choreograficzne, dobór strojów i rekwizytów, estetyczny ogólny wyraz artystyczny.

  Organizatorzy: Agnieszka Przybylska, Katarzyna Rink

Zmieniony ( 30.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.