Ecke links Ecke rechts
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow O szkole arrow Psycholog szkolny Header Pic
Header Pic
Start
O szkole
Zainteresowania i uzdolnienia
Kalendarz 2019/2020
Dyrektor informuje
Rekrutacja 2020/2021
Wywiadówki
Dzwonki
Kontakt
Szukaj
Linki
Innowacje pedagogiczne
Rada Rodziców
Przetargi

Psycholog szkolny PDF Drukuj Email
Wpisał: K. Kowalczuk   
19.09.2007.

 
PSYCHOLOG

 
KATARZYNA KOWALCZUK


GABINET A 19

Telefon: (071) 3112793 wew. 5


 PONIEDZIAŁEK

 •                   740 - 1240
 WTOREK

 •                    800 - 1200
 ŚRODA

 •                   1100 - 1630
 CZWARTEK

 •                   1100 - 1630
 PIĄTEK

 •                    845 - 1215        logo_szkoly_gim_86x83 logo_szkoly_sp_85x82  PSYCHOLOG
SZKOLNY
 Zadania psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 5. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 6. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Współpraca z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
  WARTO PRZECZYTAĆ:


Jak wspomóc dziecko w starcie szkolnym?

Rozpoczęcie nauki w szkole to bardzo duża zmiana w życiu dziecka. Wchodzi ono bowiem w etap, w którym pełnić będzie nową rolę społeczną - rolę ucznia, za czym podążają ogromne zmiany.  Zmienia się między innymi jego sposób przyswajania wiedzy. Do tej pory dziecko uczyło się głównie poprzez zabawę, a umiejętności i wiedza przyswajania była jakby przy okazji. W szkole wszystko ulega zmianie. Nauka staje się czynnością systematyczną i zorganizowaną.

Jak wspomóc dziecko w roli ucznia?

Wiele czynników wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole, jednak kilka z nich jest szczególnie ważnych:

stan zdrowia – aby dziecko mogło sprostać roli ucznia musi być zdrowe. Przekłada się to na systematyczność w uczęszczaniu na lekcje. Dziecko, które choruje opuszcza zajęcia w szkole, prowadzi to do nagromadzenia zaległości. Dlatego należy dbać o zdrowie dziecka i hartować je. Jeśli nie ma potrzeby nie należy zatrzymywać dziecka w domu, jednakże jeśli dziecko wykazuje symptomy choroby nie można ich lekceważyć, gdyż dziecko chore w szkole naraża nie tylko siebie na pogorszenie stanu zdrowia, ale także inne osoby.

sprawność fizyczna – od niej zależy w dużym stopniu pozycja jaką dziecko zajmuje w klasie. Bardzo dużą rolę odgrywa udział w zajęciach sportowych i ruchowych dziecka. Przekłada się to bezpośrednio nie tylko na ogólny stan zdrowia, ale także inne sprawności takie jak koordynacja wzrokowo – ruchowa czy umiejętność skupienia uwagi na zadaniu.

-sprawność psychiczna (w skład, której można wliczyć zdrowie psychiczne dziecka, funkcjonowanie układu nerwowego, zdolność koncentracji uwagi) – bardzo ważne jest dbanie o higienę układu nerwowego, gdyż jego funkcjonowanie przekłada się proces przyswajania wiedzy, na koncentrację uwagi , a także umiejętność zapamiętywania.

Wprowadzenie poniższych zasad w domu pozwala na zachowanie układu nerwowego w dobrej kondycji:

1. Przestrzeganie godzin wypoczynku dziecka. Zwracanie uwagi, aby sen nocny trwał minimum osiem godzin dziennie.

2. Kontrolowanie czasu, które dziecko spędza przed telewizorem bądź komputerem.

3. Przyzwyczajanie dziecka do odpoczynku, najlepiej w formie czynnej po powrocie ze szkoły.

4. Wdrażanie do systematycznego wypełniania obowiązków

5.Wprowadzenie dnia wypoczynku, najlepiej w weekend, w którym dziecko będzie mogło odpocząć od obowiązków szkolnych.

6. Zapewnienie dziecku możliwości utrzymywania kontaktu z rówieśnikami.

7. Przekazywanie dziecku zasad racjonalnego odżywiania się.                                                       Na funkcjonowanie układu nerwowego wpływa także atmosfera panująca w domu, dlatego aby dziecko dobrze funkcjonowało w szkole powinno mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa i miłości w domu. Dzięki temu w dziecku rozwija się poczucie własnej wartości.

zajęcia pozalekcyjne – na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w szkole wpływa także rozwijanie zainteresowań. Dlatego ważne, aby dzieci uczęszczały na zajęcia pozalekcyjne np. koła zainteresowań. Rodzice powinni jednak pamiętać, że zajęcia pozalekcyjne nie mogą kolidować w nauce szkolnej. Dziecko nie może mieć zbyt dużo zajęć rozwijających zainteresowania, gdyż ich zaspokojenie zajmuje dużo czasu i uwagi. Co więcej jeśli dziecko ma różnego rodzaju dysfunkcje takie jak wada wymowy, czy zaburzenie funkcji percepcyjno – motorycznych to powinno uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach korygujących czy terapeutycznych, a nie dodatkowych.

- praca w domu – bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat wyrabiać w dziecku nawyk odrabiania lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Ważne jest aby dziecko:         

1. po powrocie ze szkoły spędziło czas wolny jak chce (najlepiej na świeżym powietrzu), aby odreagować napięcia szkolne, 

2. Zorganizować czas tak, aby dziecko nie odrabiało pracy domowej bezpośrednio po jedzeniu, ani wtedy gdy jest już śpiące, 

3. Dziecko powinno mieć stałe miejsce do odrabiania lekcji

4. Biurko powinno być w miejscu cichym. 

5. Wysokość biurka i krzesła powinna być dostosowana do wzrostu dziecka. 

6.Na biurku powinny znajdować się tylko potrzebne rzeczy. 

7.Nie należy odrywać dziecka od pracy nad lekcjami.

Początkowo dobrze jest, aby rodzice odrabiali prace domowe z dzieckiem, aby wypracować pewne nawyki i pomóc dziecku wejść w nową rolę. Rodzic powinien wspólnie z dzieckiem przygotować miejsce do pracy. Następnie dobrze jest porozmawiać z dzieckiem na temat tego co zdarzyło się w szkole, czego dziecko się dowiedziało, jakie pytania zadawała pani, a następnie jakie zadania dziecko ma wykonać w domu. Rodzic w trakcie odrabiania lekcji powinien zwracać uwagę na sposób siedzenia dziecka, trzymania długopisu, a także przygotowania plecaka na następny dzień. Początkowo odrabianie lekcji nie powinno trwać zbyt długo. Jeśli praca domowa zajmuje dużo czasu należy robić krótkie przerwy. W późniejszym czasie kiedy dziecko już samodzielnie wykonuje zadania, warto wyrobić u niego nawyk pokazywania odrobionych lekcji. W trakcie wspólnego odrabiania lekcji musza pilnować, aby dziecko samodzielnie odrabiało lekcji. Wyręczanie go w tej czynności buduje nieprawidłowe nawyki  w odrabianiu lekcji.

Podejmowanie działań wymienionych wyżej spowoduje, ze dziecko nauczy się odpowiedzialności, systematyczności, a także rozwinie zainteresowania.

Katarzyna Kowalczuk  wrzesień 2017

 
             

 Zmieniony ( 08.10.2019. )
 
następny artykuł »
Header Pic
left unten right unten
© 2020 Zespół Szkolno Przedszkolny im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.