Konkurs biblioteczny - Drugie życie książki
Wpisał: K.Stobnicki   
11.11.2016.
logo_drugie_zycie_ksiazki

Zapraszamy na konkurs biblioteczny
"Drugie życie książki"
>>> więcej <<<logo_drugie_zycie_ksiazkiUwaga!!! Konkurs Biblioteczny
Drugie życie książek?


Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi,
na postrzeganie książki jako dobra,
które należy chronić i o nie dbać.

Cele:
 • rozwijanie zdolności twórczych uczniów,
 • pozyskanie wiedzy na temat podstaw realizacji etiudy filmowej,
 • twórcza organizacja czasu wolnego.

Adresaci:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Kobierzyce.

Terminy:
Konkurs zostaje ogłoszony 7 listopada 2016 roku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Prace, w poszczególnych placówkach, zbiera nauczyciel, będący koordynatorem konkursu na terenie danej placówki oświatowej. Koordynator ten, najlepsze spośród zebranych prace przekazuje do Gminnego Zespołu Szkół im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich ul. Akacjowa 1 do 20 stycznia 2016 roku. Na przesyłce z pracami prosimy o dopisek "Drugie życie książek". Prace można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w lutym 2016 roku.

Zasady przygotowania pracy:

 1. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie lub w zespole liczącym maksymalnie 5 osób (wówczas nagrody przyznawane będą zespołowo) pod opieką nauczyciela, z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 2. Należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 3-5 minutowej etiudy filmowej, której temat, treść, bądź forma byłaby zainspirowana wyobraźnią, doświadczeniem, inspiracją może być również wiersz. Film może być opracowany w różnej formie i wykorzystywać różne środki wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja).
 4. Film powinien być zapisany w formacie AVI, WMV, MPEG, zalecana (nieobowiązkowa) jest wielkość pliku do 2 GB i nagrany na płytę CD, DVD bądź pendrive.
 5. Na konkurs należy przesłać najlepsze prace z danej szkoły (można przeprowadzić eliminacje szkolne) do 20 stycznia 2016 roku w sekretariacie lub na adres biblioteki szkolnej: Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wr., ul. Akacjowa 1, 55-040 Kobierzyce dopiskiem: Konkurs „Drugie życie książki".
 6. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail (nauczyciela).
 7. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie dotyczące prawa autorskiego i prawa do wizerunku (w przypadku uczestników nieletnich oświadczenie powinno zostać podpisane przez ich opiekunów prawnych).
 8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody a filmy zostaną zaprezentowane przed szerszą publicznością. 

Kategorie wiekowe
 • uczniowie klas IV-VI S.P.
 • uczniowie klas gimnazjalnych
Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas spotkania w bibliotece szkolnej, po 20 lutego 2016 roku.

Przeznaczenie prac:
1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.
Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka szkolna w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich

Informacje dodatkowe:
Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej, w zakładce BIBLIOTEKA SZKOLNA.

Przykładowa metryczka:
Imię i nazwisko autora Wiek / klasa Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko koordynatora Adres internetowy e-mail koordynatora
         
    
Jako inspiracje do konkursu podajemy:


Paul Verlaine
„Bibliofilstwo"
Księga odczytywana raz po raz, bez liku,
Wypłowiała ze starości, sterana użyciem,
Oto nagle jest znowu młodą, tryska życiem,
I rozkosz sprawia oczom i palcom w dotyku.

Zdawała się być śmierci nikczemnej wyrazem,
Lecz mędrca nie zadziwia jej Serce zbudzone,
O mistrzu, coś ją w skóry zdobił wyzłocone,
Tyś nie tylko artystą, lecz magiem zarazem!

Odzyskuje się ciebie, o tomiku stary,
Niby dawną kochankę, którą się straciło,
I której wróżka wraca dziewictwo przez czary...

I czytamy cię zbożnie, bo znów całą siłą
Dźwięczą głosy przeszłości, a każde twe słowo
Przenika nas do głębi i wzrusza na nowo...


Jan Klich „Prośba książki"
Złożona na półce, dla ciebie nieznana,
Leżę wciąż bezczynna, smutna, zapomniana,
A choć jestem niema, to prawie ze łzami
Wołam wciąż na Ciebie swymi tytułami:

Weź mnie tu z tej półki, kup, pożycz, przeczytaj!
Ja Ci wszystko powiem, tylko się mnie pytaj,
Ja wtedy z wdzięcznością w wiedzę Cię uzbroję,
Że będzie wokoło sławne imię Twoje.

Dam Ci taką siłę, że wielkie kolosy
Wydrzesz z łona ziemi tam ukryte płody,
Wprzęgniesz w pracę słońce i ujarzmisz wody.
Ja ziemię jałową zamienię Ci w chlebną
I przypnę Ci skrzydła na jazdę podniebną.

Tajemnic wszechświata ja zdradzę Ci wiele
I jeszcze po pracy ja Cię rozweselę.
Ja wszędzie nad Tobą roztoczę swą pieczę
Dając Ci kulturę, ja Cię uczłowieczę,
Ja wskażę Ci drogę do każdego celu,
Tylko mnie z półki zabierz, przyjacielu!Dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem i bardzo prosimy o wzięcie w nim udziału
.


 
Zmieniony ( 12.11.2016. )