Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. informuje...
Wpisał: K.Stobnicki   
31.03.2017.
  unicef

Włączamy się w zbiórkę pieniędzy
dla dzieci z Bouar  :)

od 3.04.2017 r.  do 21. 04. 2017 r.
>>> więcej <<<OGŁOSZENIE
  Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. wraz z koordynatorami akcji charytatywnej (Wolontariatem, Samorządem Szkolnym i Szkolnymi Ambasadorami Dobrej Woli) informuje, że włączamy się w zbiórkę pieniędzy mającą na celu zakup i przekazanie  pierwszego placu zabaw dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki ogarniętej wojną domową.  Plac zabaw otrzyma jedna szkoła w miejscowości Bouar.
  Powyższe działanie nawiązuje do idei propagowanych przez Patrona naszej szkoły UNICEF. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły mających otwarte serca, o pomoc w zbiórce funduszy. Będzie to olbrzymia pomoc dla dzieci z Afryki, które niewiele mają i będą się cieszyć z najdrobniejszej formy wsparcia. Zebrane fundusze zostaną przekazane na konto fundacji „Serce dla Afryki”, z którą współpracuje nasza szkoła. Do tej pory zbieraliśmy dary rzeczowe - odzież, przybory szkolne, środki czystości, a ostatnio piłki i zabawki dla dwóch krajów: Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki.  Po realizacji zadania Fundacja zobowiązuje się do przesłania  fotoreportażu z montażu i przekazania placu zabaw dzieciom.
Dzięki hojności naszych darczyńców afrykańskie dzieci nie tylko wzbogaciły się o wiele potrzebnych im rzeczy, ale poczuły również, że mają przyjaciół nawet na innym kontynencie, kilka tysięcy kilometrów od swojego domu. Plac zabaw ufundowany przez Szkołę w Bielanach Wr.  pozwoli dzieciom z Afryki choć na chwilę zapomnieć o toczącej się tam wojnie domowej, a nas uwrażliwi na prawdziwe ubóstwo.


JAK MOŻEMY POMÓC?

Od 3.04.2017 r.  do 21. 04. 2017 r.  organizujemy w zbiórkę pieniędzy
 dla dzieci z Republiki Południowej Afryki w Bouar.

Bądźmy pierwsi, dajmy przykład innym!


 
Zdjęcie z przekazania zebranych przez naszych uczniów piłek dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki.
J. Para, K. Jóźków-Gaj

Zmieniony ( 02.04.2017. )