Pasowanie pierwszoklasistów 2017
Wpisał: K.Stobnicki   
18.11.2017.
SP

SP
Pasowanie pierwszoklasistów
26 października 2017
>>> więcej <<<Pasowanie na ucznia

„Wkraczamy w świat ucznia”

Ślubujemy:
Być pilnymi uczniami.
Strzec honoru i imienia szkoły.
Szanować nauczycieli i pracowników szkoły.
Swoją pracą i zachowaniem sprawiać radość
rodzicom, nauczycielom oraz naszej Ojczyźnie.


  Taką przysięgę złożyli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich.
  Tutaj 26 października 2017 roku miała miejsce uroczystość „Pasowania na ucznia”.  Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście i Rodzice naszych uczniów.
  Uroczystość poprzedzona była szeregiem przygotowań, podczas których uczniowie doskonalili swoje umiejętności aktorskie i poznawali zasady obowiązujące w szkole.
  W dniu ślubowania dzieci ubrane w szkolne mundurki i birety przedstawiły ciekawy program artystyczny, który składał się z piosenek na temat Ojczyzny, szkoły i bezpieczeństwa oraz odpowiadały na liczne pytania swoich starszych kolegów.
  Pani dyrektor Beata Ćwiek po obejrzeniu przedstawienia, na prośbę dzieci przystąpiła do pasowania. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i upominki.
Katarzyna Rink

1.
pasowanie2.jpg
2.
pasowanie3.jpg
3.
pasowanie5.jpg

Zmieniony ( 20.11.2017. )