zDolny Ślązaczek 2019 sukcesy
Wpisał: K.Stobnicki   
20.03.2019.
logo_zdolny_slazak
SP
IV zDolny Ślązaczek z języka angielskiego
i wspaniałe sukcesy
luty  2019

>>> więcej <<<

logo_x_3
flaga   Od października 2018r. do końca lutego 2019r. odbywały się zgodnie z harmonogramem konkursu kolejne etapy zDolnego Ślązaczka z języka angielskiego, który po raz czwarty zorganizowało Kuratorium Oświaty w tym roku wraz z DODN.  
  Z naszej szkoły na etapie szkolnym wystartowało 26 osób  i aż 7 zakwalifikowało się do etapu powiatowego. Byli to: E. Król (8c),  J. Miedzińska(7b), A. Roztocka (7c), M. Skrzeczkowska (8b), M. Susłowicz (8c), G. Matczak(8b) i A. Maksimik (8b) . Etap powiatowy dla  naszych uczniów i wytypowanych uczniów ze szkół w gminie Kobierzyce odbył się w listopadzie 2018r. w naszej szkole, gdzie przeprowadziliśmy konkurs dla 25 osób. Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali imponującą wiedzę zarówno ze znajomości gramatyki i słownictwa języka angielskiego, jak i wiedzy o kulturze, geografii i historii krajów anglojęzycznych. Niektórym zabrakło 1 punktu lub 2, żeby znaleźć się w finale, ale tego już nie zmienimy. Natomiast  Monika Susłowicz swoim wynikiem zapewniła sobie przejście do części pisemno-słuchowej etapu wojewódzkiego czyli finału.
  W lutym dowiedzieliśmy się, że  Monika  zakwalifikowaniu się do etapu ustnego, do którego spośród kilku tysięcy uczestników z całego Dolnego Śląska przeszło już tylko 55 uczniów.  Monika Susłowicz przeszła ten etap pomyślnie i z sukcesem zakończyła kilkumiesięczną rywalizację - została  laureatką IV zDolnego Ślązaczka z j. angielskiego.
  Jesteśmy dumni z naszych uczniów, a szczególnie z Moniki Susłowicz, która swoim sukcesem zapewniła sobie naukę w dowolnym, wybranym przez siebie liceum, a także będzie zwolniona z Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego.
  Serdecznie gratulujemy Monice i zachęcamy wszystkich naszych uczniów uzdolnionych językowo do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Joanna Twarda
nauczycielka języka angielskiego
 

Zmieniony ( 20.03.2019. )